Wiley “Oku & Yayımla” (Read & Publish) Modeli
Yazı FontuTÜBİTAK EKUAL aracığıyla erişim sağladığımız Wiley yayınevine ait elektronik dergileri 2023-2025 dönemini kapsayacak şekilde “Oku & Yayımla” (Read & Publish) modeline dönüştürülmüştür. 


Wiley Açık Erişim (AE) Anlaşması kapsamında, Türkiye’deki bütün üniversiteler, Wiley yayınevinin yaklaşık 1367 e-dergisine erişim sağlamaya devam edecektir. Bununla birlikte, Web of Science (WOS)’da yer alan, Q1 ve Q2 Grubu Wiley Hibrit ve Wiley Gold Dergilerinde (Hindawi hariç) “Research Article”, “Review Article”, “Data Article” ve “Rapid Publicaition” türündeki yayınları AE desteği kapsamında olacaktır.


Kurum araştırmacılarınca, kapsam içindeki Wiley dergilerine gönderilmiş ve kabul edilmiş yayınları, yazarın istemesi halinde, Makale İşlem Ücreti (APC) ödenmeden, “Açık Erişim”li yayımlanması mümkün olacaktır.

Söz konusu anlaşma kapsamında "yıllık AE makale yayımlama kotası" bulunmaktadır. Yıllık AE makale yayımlama kotasının bitmesi durumunda, ilgili yayının yazarı, makalesini AE olarak yayımlatmak isterse APC ücretini kendisinin ya da fon sağlayıcı kurumunun ödemesi gerekmektedir.

Anlaşma şartlarına göre kurumlar için bir “AE makale kota tahsisi” yapılmayacaktır. Söz konusu dergilerde makalesi kabul edilen yazarın yayını, yazarın istemesi halinde, “ilk gelen sıraya girer” kuralına uygun olarak sıraya girecek ve halihazırda kotada AE makale yayımlatma hakkı bulunması durumunda, makalenin AE yayımlanması için ULAKBİM tarafından onay verilecektir.

AE desteği verilecek yayınlarla ilgili olarak; hibrit dergilerdeki yayınların 01 Ocak 2023 ve sonrası kabul edilmiş olması yeterlidir, altın açık erişim dergilerde ise 01 Ocak 2023 ve sonrasında gönderilmiş ve kabul edilmiş olmalıdır. 

Makalelerinizi AE olarak yayımlatmak istemeniz durumunda, Wiley’e makale başvurusu yaparken, başvuru formlarına kurumsal e-postalarınızı kaydetmeniz AE onay süreçlerinin sorunsuz işlemesi açısında önemlidir.


Açık Erişimli Makale Yayımlama Eğitimi için TIKLAYINIZ. (*** Mail adresiniz ile kayıt olarak izleyebilirsiniz.***)

2023 Yılında Erişime Açık Olan Güncel (Aktif) Dergi Listesi için TIKLAYINIZ.

AE Makale Yayımlama Desteği Yapılacak Dergi Listesi için TIKLAYINIZ.


 

20 Temmuz 2023