Materyal Sağlama


Bursa Teknik Üniversitesi Kütüphanesinde bulunmayan "Kitap, Kitap bölümü ve Makaleler" için ILL "Tezler" için ise TÜBESS sistemi kullanılmaktadır. 


 • Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen kullanıcılar sadece kendileri için istekte bulunabilirler.
 • İsteklerin zamanında ve doğru bir şekilde karşılanabilmesi için formların doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Eksik veya yanlış doldurulan istekler işleme konulmayacaktır.
 • İstekte bulunulan yayınlarda, sağlayıcı kütüphanenin ödünç verme kuralları geçerlidir. Ödünç alınan yayının zamanında getirilmemesi, kaybedilmesi veya zarar görmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları uygulanır. Kullanıcı bu kurallara uymakla yükümlüdür.
 • Yayın isteğinde bulunan kullanıcı, telif hakları doğrultusunda yayını kullanmayı kabul etmiş sayılır.
 • İstenilen yayının geliş  kargo masrafları kullanıcıya aittir.


Kütüphanelerarası Ödünç Yayın Sağlama Hizmeti (ILL)


Bu hizmetten yararlanmak için öncelikle ilgili kaynağın Kütüphane koleksiyonunda yer almadığını http://katalog.btu.edu.tr/ adresinden sorgulama yaparak emin olunuz. Türkiye’deki tüm üniversite kütüphanelerinin koleksiyonlarının aynı anda taranabildiği Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT) (http://www.toplukatalog.gov.tr/) dan ilgili kaynağı sorgulayınız. Kaynağı bulduğunuz kütüphanenin kendi kataloğundan ilgili kaynağın ödünç alınabilir olduğunu kontrol ediniz ve aşağıda yer alan "Kütüphaneler arası Ödünç Yayın Sağlama Formlarından" kaynak türünüze uygun olan formu doldurunuz.


Kütüphaneler Arası Yayın Sağlama Formu (ILL) - Kitap : (Sadece Akademisyenler Faydalanabilir)

Kütüphaneler Arası Yayın Sağlama Formu (ILL) - Kitap Bölümü : (Bütün Üniversite Mensupları Faydalanabilir)

Kütüphaneler Arası Yayın Sağlama Formu (ILL) - Makale : (Bütün Üniversite Mensupları Faydalanabilir)  


Son olarak formlarınızı eksiksiz doldurarak ill@btu.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.


Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS)

YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/) sorgulama yaptığınızda “Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.” ibaresi ile karşılaştığınız tezleri kütüphanemiz aracılığıyla talep edebilirsiniz.

 • Talep edilecek olan tez/tezlerin TÜBESS Tez İstek Formu'nda yer alan künye bilgileri (tez no, yazar adı, tez adı, enstitü, yıl) doldurarak, kurumsal e-posta adresinizden, ill@btu.edu.tr adresine göndermeniz gerekmektedir. 
 • Bir kullanıcı en fazla 5 adet tez talep edebilmektedir.
 • Yazarı tarafından belirli bir tarihe kadar kullanımı kısıtlanmış tezler talep edilememektedir.
 • Talep edilip sağlanan tezler (1-3 gün), YÖK Protokolü gereğince talep eden kişiye (kullanıcıya) basılı (print) olarak teslim edilmektedir.
 • Bunun için talepte bulunan kişiden sayfa başına 0,50 kuruş çıktı ücreti talep edilmektedir.
 • Bu hizmetten, tüm Bursa Teknik Üniversitesi mensupları faydalanabilirler.
 • Bir ay içerisinde alınmayan tez talepleri iptal edilmektedir. 


İlgili Personelin İletişim Bilgileri
Ali ULUÇAY 
Tel: 0224 300 32 66