Misafir Kullanıcı


Misafir kullanıcılar aşağıda yazılı olan  özel kuralları yerine getirerek Bursa Teknik Üniversitesi Kütüphanesi'nden yararlanabilirler.


  • Kütüphanemizden misafir kullanıcı olarak; Lisansüstü Öğrenciler, Öğretim Elemanları, Araştırmacılar, Öğretmenler, BTÜ Mezunları ve Emekli Personeli yararlanabilirler.
  • Kütüphaneyi kullanmak isteyen “Misafir Kullanıcılar” durumlarını gösteren belgeyi (öğrenci belgesi, görevli kimlik kartı, vb.) “Misafir Kullanıcı ve Yerleşkeye Giriş izin Formu na ekleyerek kütüphaneye başvuracaklardır.
  • Başvurusu onaylanan kişi, Onaylı Giriş izin Formu ve Kimlik ibrazı ile kampüse giriş yapacaklardır.
  • “Misafir Kullanıcı ve Yerleşkeye Giriş İzin Formu” nun onaylanması sadece kütüphaneyi kullanma talebinin kabulü anlamına gelmektedir.
    Bu hak başka birimlere gitmek veya başka amaçlar için kullanılamaz.
  • Misafir kullanıcılar kütüphanenin açık olduğu saatlerde kütüphaneyi kullanabilirler.
  • Misafir kullanıcılar ödünç verme hizmetinden yararlanamazlar. Kütüphaneye ait kaynaklardan sadece kütüphane içinde yararlanabilirler.
  • Yararlanma önceliği BTÜ öğrenci ve personeline ait olup, sınav dönemlerinde veya İdarenin lüzum gördüğü diğer zamanlarda misafir kullanıcıların kütüphaneyi kullanması sonlandırılabilir.
  • Kütüphane Genel ve Özel kullanım koşullarını ihlal eden, görevlilerin ikazına uymayan misafir kullanıcılar tutanakla tespit edilerek giriş izinleri iptal edilir.

 Misafir Kullanıcı ve Yerleşkeye Giriş İzin Formu