Yararlanma Koşulları


Yararlanma

 • Üniversitemiz kütüphanesinden; Üniversitenin  akademik ve idari personeli, öğrencileri, emekli personelleri, mezun öğrencileri ve "Misafir Kullanıcı" şartlarına uyan araştırmacılar  yararlanabilirler.
 • Üniversitemizin akademik ve idari personeli ile öğrencilerinin tamamı kütüphanenin doğal üyeleri olup, verilen hizmetlerden faydalanmak için hiçbir işlem (üyelik vb.) yapmalarına gerek yoktur.
 • Üniversitemizin akademik ve idari personeli ile öğrencilerin ödünç işlemleri sırasında kurumsal personel kartlarını göstermek zorundadırlar.
 • Üniversitemizin emekli personelleri ile mezun öğrencileri ve "Misafir Kullanıcılar" kütüphane içinde sunulan imkânlardan faydalanabilir ama ödünç kitap alma hizmetinden FAYDALANAMAZLAR.
 • Kullanıcılar (akademik ve idari personel, öğrenciler, emekli personeller, mezun öğrencileri ve "Misafir Kullanıcı", kütüphane tarafından belirlenen “Kütüphane Kullanım Kurallarına” uymak zorundadırlar.

Ödünç İşlemleri

 • Ödünç kitap almak için Bursa Teknik Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencisi olmak yeterlidir.
 • Ödünç kitap alırken kurumsal kimlik kartını (personel veya öğrenci kartı) göstermek zorunludur.
 • Kullanıcı türlerine göre ödünç kitap süreleri ile ilgili tablo aşağıdaki gibidir.
Kullanıcı Türü

Ödünç Alınabilecek Toplam Kitap Sayısı

Ödünç Verme Süresi (Gün)

Uzatma Hakkı
Akademik Personel1030 gün6 defa
İdari Personel530 gün3 defa
Lisans Öğrencisi515 gün3 defa
Yüksek Lisans Öğrencisi515 gün3 defa
 Doktora Öğrencisi515 gün

3 defa


 • Kitap dışındaki diğer materyaller ödünç verilemezler
 • Ödünç alınmış yani kullanıcı üzerinde bulunan kitap, başka bir kullanıcı tarafından rezerve edilebilir. Rezerve edilmiş olan kitap ile ilgili süre uzatımı işlemi yapılmaz.
 • (Rezerve edilmiş olan materyal üç gün içinde alınmadığı taktirde isteyen kullanıcıya verilebilir.


Misafir Kullanıcılar

Misafir kullanıcılar aşağıda yazılı olan  özel kuralları yerine getirerek Bursa Teknik Üniversitesi Kütüphanesi'nden yararlanabilirler.

 • Kütüphanemizden misafir kullanıcı olarak; Lisansüstü Öğrenciler, Öğretim Elemanları, Araştırmacılar, Öğretmenler, BTÜ Mezunları ve Emekli Personeli yararlanabilirler.
 • Kütüphaneyi kullanmak isteyen “Misafir Kullanıcılar” durumlarını gösteren belgeyi (öğrenci belgesi, görevli kimlik kartı, vb.) “Misafir Kullanıcı ve Yerleşkeye Giriş izin Formu na ekleyerek kütüphaneye başvuracaklardır.
 • Başvurusu onaylanan kişi, Onaylı Giriş izin Formu ve Kimlik ibrazı ile kampüse giriş yapacaklardır.
 • “Misafir Kullanıcı ve Yerleşkeye Giriş İzin Formu” nun onaylanması sadece kütüphaneyi kullanma talebinin kabulü anlamına gelmektedir. Bu hak başka birimlere gitmek veya başka amaçlar için kullanılamaz.
 • Misafir kullanıcılar kütüphanenin açık olduğu saatlerde kütüphaneyi kullanabilirler.
 • Misafir kullanıcılar ödünç verme hizmetinden yararlanamazlar. Kütüphaneye ait kaynaklardan sadece kütüphane içinde yararlanabilirler.
 • Yararlanma önceliği BTÜ öğrenci ve personeline ait olup, sınav dönemlerinde veya İdarenin lüzum gördüğü diğer zamanlarda misafir kullanıcıların kütüphaneyi kullanması sonlandırılabilir.
 • Kütüphane Genel ve Özel kullanım koşullarını ihlal eden, görevlilerin ikazına uymayan misafir kullanıcılar tutanakla tespit edilerek giriş izinleri iptal edilir.

  Misafir Kullanıcı ve Yerleşkeye Giriş İzin Formu