Misyon - Vizyon


Misyon 
Kullanıcılarımızın ihtiyacı olan bilgi ve belgenin temin edilmesi ve düzenlemesi işlemlerinden sonra mekan  ve zaman sınırlaması olmadan tüm teknolojik imkanlar kullanarak hizmete/kullanıma sunmak.

Vizyon 
Ulusal ve uluslararası alanda eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile tercih edilen yenilikçi ve girişimci bir üniversite kütüphanesi olmak