Ödünç

      
 1. Akademik personel bir defada en çok 10 kitabı, idari personel de en çok 5 beş kitabı 30 gün süre ile ödünç alabilirler. Öğrencilere ise 5 kitap 15 gün süreyle ödünç verilebilir.
 2. Süreli yayınlar ve görsel-işitsel materyallerin ödünç verilmesi ile ilgili esaslar, ilgili servis sorumlusu tarafından ayrıca belirlenir.
 3. Kullanıcılar ödünç aldıkları materyali ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni kitap, süreli yayın ve diğer materyali ödünç alamazlar.
 4. Ödünç alınan materyalin süresi, akademik personel için başka istekli yok ise en çok 6 altı kez, idari personel ve öğrenci için ise en çok 3 üç kez uzatılabilir.
 5. Ödünç alınmış yani kullanıcı üzerinde bulunan materyal, başka bir kullanıcı tarafından rezerve edilebilir. Rezerve edilmiiş olan materyal ile ilgili süre uzatımı işlemi yapılmaz. (Rezerve edilmiş olan materyel üç gün içinde alınmadığı taktirde isteyen kullanıcıya verilebilir.
 6. Ödünç verme servisi gerektiğinde ödünç alınan materyali, süre dolmadan kullanıcılardan geri isteyebilir.
 7. Kütüphane materyalini ödünç alan kullanıcılar, materyalleri özenle kullanmak ve en geç ödünç verme süresi sonunda geri vermekle yükümlüdür.
 8. Her eğitim-öğretim döneminde; kullanıcı ödünç aldığı materyali en fazla üç defa geciktirmesi durumunda, o dönem için bir daha ödünç hizmetinden yararlandırılmaz.
 9. Gerektiğinde Daire Başkanı, genel olarak ödünç verme süreleri ve verilebilecek materyal sayılarını yeniden belirleyebilir. Ayrıca, bu konularda, taleplere göre özel uygulamalar yapabilir.  ,
 10. Kütüphaneye yapılacak olan kitap gecikmelerinden kaynaklı idari para cezaları için yapılacak işlemler için lütfen TIKLAYINIZ.
 11. Ödünç aldığınız kitabın süresini "Kütüphane Hesabım" sistemine giriş yaparak uzatabilirsiniz. Kitap süresi uzatma rehberi için TIKLAYINIZ.
Ödünç Verilemeyecek Kitap ve Diğer Materyaller
 • Müracaat eserleri sözlükler, ansiklopediler, indeksler, almanaklar, yıllıklar, atlaslar vb.
 • Süreli yayınların son sayıları,
 • “Rezerv” olarak işaretlenmiş çok sık kullanılan araştırma ve ders kitapları
 • Basılı olmayan lisans üstü ve doktora tezleri,
 • Yazma ve nadir basma eserler,
 • Harita ve slaytlar,
 • DVD ve CD-ROM’lar, video ve teyp kasetleri vb. materyaller,
 • Ayırtılmış kitaplar,
 • Müzik notaları,
 • Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller vb. 
 • Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller. 


***Ödünç alma işlemi sırasında kimlik gösterilmesi zorunludur.***