Borç Ödeme


Kütüphaneye yapılacak olan kitap gecikmelerinden kaynaklı idari para cezaları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 
TR19 0001 0000 6056 2105 6050 02 IBAN hesabına yapılacaktır.


NOT 1: Yatırılacak hesabın açıklama kısmına; Borçlunun Adı-Soyadı ve Kitap Gecikme Bedeli yazılacaktır.
NOT 2: Kitap gecikme cezaları ödendikten sonra, ödemenin yapıldığına dair alınan dekont veya makbuz ödünç-iade bankosundaki ilgili personele gösterildikten sonra veya odunc@btu.edu.tr adresine dekont gönderildikten sonra cezalar silinecektir.

İade tarihinden itibaren her geçen gün için kullanıcılardan 0,50 TL para cezası alınır. Oluşan borcun 10 TL’yi geçmesi halinde ilgili kullanıcı borcunu ödeyene kadar kitap ödünç-iade hizmetinden faydalanamayacaktır.